slide-3
11 Th3

Nhiều bạn boăn khoăn rằng nên lựa chọn dòng nào trong cả một đại gia đình apple watch, từ gen 1, series 1, đến series 2. Nói về mẫu mã thì Apple thực sự không nổi bật về thiết kế vuông vức, trong khi trong gia đình smart watch thì hầu hết đều chuyển sang mặt tròn. Nhưng về hiệu năng và việc đáp ứng đúng nhu cầu cho người dùng thì khó ai qua được nhà Táo. Vậy nếu bạn quyết định mua apple watch thì đâu sẽ là sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình nhất?

Xem Video dưới đây để giúp mình có thêm nhiều lựa chọn nha: